Bezig met laden...
Door naar belangrijkste inhoud

Personeelsgegevens


Inleiding


De gegevens van de havenarbeiders worden door Cepa bijgehouden. Vaak hebt u als werkgever behoefte aan een aantal van die gegevens, bijvoorbeeld het rijksregisternummer of het Dimonanummer die meer en meer gebruikt worden in communicatie met officiële instanties. Of u zoekt gewoon het adres van één van uw werknemers of de datum van indiensttreding.

Van de havenarbeiders die in vast dienstverband bij u tewerkgesteld zijn kan u hier een aantal personeelsgegevens raadplegen.

PersoneelsgegevensContacteer Cepa